• ശനി. മാര്‍ 6th, 2021

Cat-NewGen

Language of Jesus and His Church is Love

പ്രതിദിന പ്രതിഫലനങ്ങൾ

  • Home
  • നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ക്രിയാത്മക മനോഭാവവുമാണ് നമ്മെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ക്രിയാത്മക മനോഭാവവുമാണ് നമ്മെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

വിജകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം പല വിധത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.എന്നിരുന്നാലും അവനവൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാനാകും എന്നതാണ് അനുഭവം നമ്മോട് പറയുന്നത്. വഴിയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ഒരു തകരപ്പാട്ട – അത് നമ്മളെ റിഞ്ഞതല്ലങ്കിലും – എടുത്തുമാറ്റാൻ തോന്നുന്ന…

“നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യന്‍ അസ്‌തമിക്കുന്നതുവരെ നീണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ” (എഫേ. 4:26)

ജീവിതത്തിൽ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ എന്നും ദൃഢമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും മാറ്റി നിർത്താതെയും എല്ലാവരെയും ചേർത്തു നിർത്തിയ കർത്താവിനെ പോലെ ശാന്ത സ്വഭാവം നേടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കോപിച്ചാൽ അത് നീട്ടികൊണ്ടു പോകാതെ അന്നു തന്നെ…

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ്.

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും, തടസ്സങ്ങളെയും വിജയകരമായി അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് പോരാടേണ്ടി വരും. ഇതിനായി ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നമ്മൾ സ്വയത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക.’…

“ജഡികാഭിലാഷങ്ങള്‍ മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു; ആത്‌മീയാഭിലാഷങ്ങള്‍ ജീവനിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും” (റോമാ 8:6)

നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജഡികമാണെങ്കിൽ അത് മരണത്തിലേക്കും ആത്മീയമാണെങ്കിൽ അത് ജീവനിലേക്കും നയിക്കും. ലൗകിക സുഖങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനാണ് നാം പലപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരും. നിത്യജീവൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡികമോഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുവാൻ…

തോല്പ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ ജയിക്കണം എന്ന തിരിച്ചറിവുമയി ജീവിതത്തെ നേരിടണം.

ദുരിതങ്ങൾക്ക് നോവിക്കാനെകഴിയൂ തോല്പിക്കാനാവില്ല എന്നു വിളിച്ചു പറയുകയും ശരീരമല്ല മന:സ്സാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ശാലിനി സരസ്വതി എന്ന യുവതി. അതിജീവിക്കലാണ് ജീവിതം എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ മുദ്രാവാക്യം. ശരീരത്തിൽ അപൂർവ്വമായ ഒരു അണുബാധ ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടു കൈകളും…

“നിങ്ങള്‍ക്കു നന്മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയില്‍ ദീര്‍ഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക” (എഫേ. 6:2-3)

നമുക്കുവേണ്ടി ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. അവരെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം മക്കൾക്കാണ്. അവർക്ക് പല കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും രാപകലില്ലാതെ അവർ നമുക്കു വേണ്ടി അദ്ധ്വാനിച്ചു. ഈശോയെ പോലെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവർക്കു…

തോറ്റിടത്തുനിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. തോൽപ്പിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നു തന്നെ തുടരണം. മുറിവുണ്ടാക്കിയവരെ മറികടന്ന് വിജയിച്ചു കാണിക്കണം.

1847-ൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം. ഒരു ദരിദ്ര ബാലൻ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ എസ്റേററ്റിൻ്റെ മതിലിൽ പിടിച്ചു കയറി. ആ എസ്റേററ്റ് ഒന്നു നോക്കിക്കാണുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, അവൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് അവൻ…

“ശത്രുക്കളെ സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍; നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിന്‍” (മത്താ. 5:44)

ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ദ്രോഹിച്ചവരോടും വേദനിപ്പിച്ചവരോടും ശത്രുത പുലർത്താതെ അവരോടു ക്ഷമിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സാധിക്കണം. തന്നെ ക്രൂശിച്ചവരോടു പോലും ക്ഷമിക്കുകയും അവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് ശത്രു സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ മാതൃക ഈശോ നമുക്ക് നൽകി. ഈ നോമ്പുക്കാലത്ത്…

ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നു പഠിക്കുക, വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കുക, നാളെക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കുക.

ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നു പഠിക്കുക, വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കുക, നാളെക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കുക. തൻ്റെ ഒരു ഇല കൊഴിഞ്ഞുപോയി എന്നുകരുതി ഇതുവരെ ഒരു മരവും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു തൂവൽ കൊഴിഞ്ഞുപോയി എന്നു കരുതി ഒരു കിളിയും ഇന്നുവരെ പറക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതു പോലെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വളരെ…

“കരുത്തു ലഭിക്കാന്‍ സദാ പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടു ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ” (ലൂക്കാ 21:36)

പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രലോഭനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും അതിനെ എതിർക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കഴിവു കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരം…

You missed