• ചൊവ്വ. ആഗ 16th, 2022

Cat-NewGen

Language of Jesus and His Church is Love

Fr. Sunny Kuttikattu

CMI
  • Home
  • നമ്മെ വേണ്ടാത്തവർക്കായി നമ്മൾ എത്ര കരുതലും സ്നേഹവും നല്കിയാലും അത് വിലമതിക്കാത്തവർക്കായി വലഞ്ഞും കരഞ്ഞും തീർക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായും നമ്മുടെ കരുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്കായും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിയും നമ്മൾ വൈകരുത്.

നമ്മെ വേണ്ടാത്തവർക്കായി നമ്മൾ എത്ര കരുതലും സ്നേഹവും നല്കിയാലും അത് വിലമതിക്കാത്തവർക്കായി വലഞ്ഞും കരഞ്ഞും തീർക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായും നമ്മുടെ കരുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്കായും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിയും നമ്മൾ വൈകരുത്.

ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കയ്പേറിയതും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നസങ്കീണ്ണവുമായ സാഹചര്യങ്ങളൊട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപരി നൻമക്കായി ചില കാര്യങ്ങൾ, അവ നല്ലതാണന്ന് നമുക്ക്…

നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിവരാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹവും പരിഗണനയും അഭിനന്ദനവുമൊക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത്ര നല്കാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവയൊക്കെത്തന്നെയാണ്.

മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹവും പരിഗണനയും പുറമേ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻകൂടി നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ, ദുർബലഹൃദയർക്ക് ഒരിക്കലും മററുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിൽ അവരോടൊത്ത് സന്തോഷിക്കുവാനോ ഹൃദയം തുറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അഭിനന്ദിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരവും…

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ നമ്മൾ തന്നെയാണ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്ന തിരിച്ചറിവു മാത്രം മതി ആർക്കുവേണ്ടിയും ഒന്നിനുവേണ്ടിയും കാത്തു നില്ക്കാതെ മുന്നോട്ടു കുതിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിന് ഉർജ്ജം പകർന്നു കിട്ടാൻ.

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും വിശാല കാഴ്ചപ്പടോടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം കൂടുതൽ ആകർഷകവും അർത്ഥപൂർണവുമായിത്തീരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ലോകത്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏതുമേഖലയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹവും കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും അച്ചടക്കവും ക്ഷമയും…

നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ വിഷമകരമായ പല അവസ്ഥകളെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലവഴിയാണ തോല്ക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്ത മനസ്സോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടുതന്നെ പോകാനുള്ള നമ്മുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം.

ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ പ്രാവിണ്യം നേടാനായി എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തി ഒരിക്കലും ഒരത്ഭുതമായി തോന്നുകയില്ല എന്ന് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ഒരിക്കൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന നമ്മുടെ നല്ല ഭാവിയുടെ നിർമ്മതാക്കൾ നമ്മൾത്തന്നെയാണന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനും,…

പരസ്പരം കേഴ്ക്കാൻ ക്ഷമയും സമയവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാകുന്നതും ഫലപ്രദമാകുന്നതും

. അല്ലാതെ ഞാൻ മററുള്ളവരെ എന്തിലുമധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രക്യാപിക്കുന്നതിലല്ല വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നിലകൊള്ളുന്നത്. കാരണം, നമ്മുടെ സ്നേഹവും സമയവും ശക്തിയും ചൈതന്യവും മററുള്ളവർക്കുവേണ്ടി കൂടി ചെലവിടാനുള്ള നിത്യ സന്നദ്ധത കൂടിയാണത്. ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും…

മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം ശബ്ദം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും ഇന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

കാരണം, ചിലകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ലോകം നമുക്ക് അഹങ്കാരി, നന്ദിയില്ലാത്തവൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ചാർത്തി തന്നെന്നിരിക്കും. എങ്കിലും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടസമയത്ത് പറയേണ്ടവരോട് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞില്ലങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് പിന്നീടൊരിക്കലും തിരിച്ചുകിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ചില…

ജീവിതം ഏറെ വിചിത്രങ്ങളായ രൂപഭാവങ്ങളോടുകൂടിയ ഒന്നാണ്.നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിലൊക്കെ വളവുകളും തിരിവുകളും ഏറെയുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പെട്ടന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലങ്കിൽകൂടി ജീവിതവഴികളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ തോൽവി വിജയമായി മാറാം, വിജയിക്കേണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായും വന്നേക്കാം.ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷ കൈവിടതെ, മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത കൈവരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു തന്നെ കുതിക്കുക

. ജീവിതത്തിൽ ഭയവും പതർച്ചയും ചെറുതും വലുതുമായ തിരിച്ചടികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് എന്നു നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ, കാലിടറിയ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിയത്ര അകലത്തിലല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമെന്നും അത് നമ്മുടെ കൈയ്യെത്തും…

നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കു മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവരുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മനസ്സു തുറന്നിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല.

എന്നാൽ, പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും മനസ്സുണ്ടങ്കിൽ, ജീവിതത്തിലെ സുഖദു:ഖങ്ങളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങളും ഒരുമിച്ചു പങ്കിടാനൊരുക്കമുള്ള വിശാലമായ ഒരു ഹൃദത്തിന് ഉടമകളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതവും സമൂഹ ജീവിതവും ജീവിത ലഷ്യങ്ങളുമൊക്കെ ഏറെ തിളക്കമുള്ളതും വിജയകരവും നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഏറെ പ്രയേചനകരവും ആയിത്തിരുമെന്ന…

അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നിരന്തരം നമ്മൾ ചർച്ചാവിഷയമാക്കുകയും, മറ്റുള്ളവർ നമ്മെപ്പറ്റി എന്താണ് ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിരന്തരം വേവലാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതം നമ്മുടെ മന:സ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കൈവരാനിരിക്കുന്ന വിജയ സാധ്യതകൾക്ക് നല്ലൊരളവിൽ മങ്ങലേല്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.

എന്നാൽ, നമ്മെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്തുപറയുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമിതമായി ആകുലപ്പെടുന്നതിനു പകരം സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കണ്ണുകളുറപ്പിച്ചും അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചും നമുക്ക് മുന്നോട്ടുതന്നെ പോകാനായാൽ ജീവിത വിജയത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഒന്നാംഘട്ടം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി…

അണുവിട പാളിപ്പോകാത്ത ലക്ഷ്യബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും സ്വന്തം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായുള്ള അധ്വാനത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടംവരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കു മാത്രമുള്ളതാണ് ഉന്നതമായ ജീവിതവിജയം എന്ന തിരിച്ചറിവ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനിയും നമ്മൾ വൈകരുത്.

ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഏതു പ്രതികൂല പരിതസ്ഥിതിയിലും പതറിപ്പോകാത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യവും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നിഴൽപോലെ നമ്മെ പിൻതുടർന്ന് നമ്മുടെ വഴികളിലെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയൊള്ളു.ഇതിനായി,പണ്ട് അസ്ത്ര വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചപ്പോൾ…

You missed