• ഞായർ. മേയ് 16th, 2021

Cat-NewGen

Language of Jesus and His Church is Love

Fr. Jijo Muttel

May God Bless You
  • Home
  • 📖 വചന വിചിന്തനം 📖

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

“ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രം നോക്കിയാല്‍പോരാ; മറിച്ച്‌ മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യവും പരിഗണിക്കണം” (ഫിലി. 2:4)തന്റെ അടുക്കൽ വന്നവർക്കെല്ലാം നന്മ ചെയ്തു കടന്നു പോയ ഈശോയെ പോലെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുവാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനും നമുക്കു…

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

”വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരിനു കോടാലിവച്ചുകഴിഞ്ഞു. നല്ല ഫലം കായ്‌ക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാംവെട്ടി തീയിലെറിയും” (മത്താ. 3:10)എല്ലാ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ദൈവം നല്ല ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫലം ലഭിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. തിന്മയിൽ നിന്നകന്ന് നന്മയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തോടൊപ്പം…

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

“എന്റെ പിന്നിലുള്ളവയെ വിസ്‌മരിച്ചിട്ട്‌, മുമ്പിലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാന്‍ മുന്നേറുന്നു” (ഫിലി. 3:13)ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിരാശരാകാതെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ടു യാത്ര ചെയ്യണം. നാം ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു സങ്കടപെടാതെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ…

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

“ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു കല്‍പിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ എന്റെ സ്‌നേഹിതരാണ്‌” (യോഹ. 15:14)ഓരോ സൗഹൃദയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് വിശ്വസ്തതയുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്. ഈശോയുടെ സുഹൃത്താകാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വചനങ്ങൾ നാം അനുസരിക്കുകയും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും…

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

“ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം ഉണര്‍ന്നിരിക്കുവിന്‍. സമയം എപ്പോഴാണെന്നു നിങ്ങള്‍ക്കറിവില്ലല്ലോ” (മര്‍ക്കോ. 13:33)ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കു നാം ഒരുങ്ങുന്നതിനെകാൾ തീക്ഷണതയോടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായി നാം ഒരുങ്ങണം. ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ഒരുക്കം നമുക്കുണ്ടാവണം. പ്രാർത്ഥിച്ചും വചനം വായിച്ചും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചിലവഴിച്ചും ആത്മീയമായി നമുക്ക്…

വചന വിചിന്തനം 📖

📖 ”ഈശോ മിശിഹാവഴി ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ബലികളര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‌ വിശുദ്ധമായ ഒരു പുരോഹിത ജനമാവുകയും ചെയ്യട്ടെ” (1 പത്രോ. 2:5)മാമ്മോദീസായിലൂടെ ഈശോയുടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റെയും ധർമ്മമാണ് പഠിപ്പിക്കുക, നയിക്കുക, വിശുദ്ധീകരിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മിശിഹായെ കുറിച്ച് നാം പഠിപ്പിക്കണം.…

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

“നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിന്‌ അങ്ങ്‌ എനിക്കു തന്ന മഹത്വം അവര്‍ക്കു ഞാന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു” (യോഹ. 17:22)സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് പരസ്പരം ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരായിതീരും. പരി. ത്രിത്വം ഒന്നായിരിക്കുന്നതു പോലെ മിശിഹാ ശിരസ്സായ സഭയിൽ നമ്മളും പരസ്പരം…

വചന വിചിന്തനം 📖

📖 “അവര്‍ പിതാവിനെയോ എന്നെയോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ ഇതു ചെയ്യും” (യോഹ. 16:3)ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ അവിടുന്ന് അയച്ച സഹായകന്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറയുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയും അതോടൊപ്പം…

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

“വായില്‍നിന്നു വരുന്നതാണ്‌ ഒരുവനെ അശുദ്‌ധനാക്കുന്നത്‌” (മത്താ. 15:11)ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാൽ നാം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തിന്മയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആരെയും വിധിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള അധികാരം നമുക്ക് ഇല്ല. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടു ആരെയും…

വചന വിചിന്തനം 📖

📖 “ശിശുവിനെപ്പോലെ ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും അതില്‍ പ്രവേശിക്കുകയില്ല” (മര്‍ക്കോ. 10:15)ദൈവരാജ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്നും പാപസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നന്മയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കു…