• ബുധൻ. ജനു 19th, 2022

Cat-NewGen

Language of Jesus and His Church is Love

📖 വചന വിചിന്തനം 📖

Fr. Jijo Muttel

ByFr. Jijo Muttel

നവം 27, 2021

“ദൈവത്തില്‍നിന്നുള്ള മഹത്വത്തെക്കാളധികം മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസ അവര്‍ അഭിലഷിച്ചു” (യോഹ. 12:43)
നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്വീകരണമാണ്. അത് ആരിൽ നിന്നാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രീതി ലഭിക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ലൗകിക താല്പര്യങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച് ആത്മീയതയുടെ പാതയിൽ നടക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവപ്രീതിക്ക് പാത്രമായി തീരും. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമ്മേൻ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 (2021 Nov. 27)
സ്നേഹത്തോടെ
ഫാ. തോമസ് മുട്ടേൽ

Spread the love
Fr. Jijo Muttel

Fr. Jijo Muttel

May God Bless You

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല. അവശ്യമായ ഫീല്‍ഡുകള്‍ * ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു