• വെള്ളി. ഏപ്രി 16th, 2021

Cat-NewGen

Language of Jesus and His Church is Love

“ജഡികാഭിലാഷങ്ങള്‍ മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു; ആത്‌മീയാഭിലാഷങ്ങള്‍ ജീവനിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും” (റോമാ 8:6)

Fr. Jijo Muttel

ByFr. Jijo Muttel

മാര്‍ 5, 2021


നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജഡികമാണെങ്കിൽ അത് മരണത്തിലേക്കും ആത്മീയമാണെങ്കിൽ അത് ജീവനിലേക്കും നയിക്കും. ലൗകിക സുഖങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനാണ് നാം പലപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരും. നിത്യജീവൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡികമോഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പരിപോഷണത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമ്മേൻ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 (2021 Mar. 05)
സ്നേഹത്തോടെ
ജിജോ അച്ചൻ

Spread the love
Fr. Jijo Muttel

Fr. Jijo Muttel

May God Bless You

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല. അവശ്യമായ ഫീല്‍ഡുകള്‍ * ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു